ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Tokyo Medical and Dental University [x] TDMU [x] Medical and Dental University [x] อัครราชทูต [x] ภัควัต ตันสกุล [x]

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร ... ... ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายภัควัต ตันสกุล อัครราชทูต เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร J... ... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) เมื่อวันที่ ... ... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Prof. Keiji Moriyama Dean, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ... ... ก็ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ Tokyo Medical and Dental University (TDMU) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ร่วมลงนามข้อตกลง ...
  relevance date