ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Tokyo Medical and Dental University [x] Tokyo [x]

Minister presided over the JDP Joint Signing Ceremony between Chulalongkorn University and Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

... congratulatory address at the JDP Joint Signing Ceremony between Chulalongkorn University and Tokyo Medical and Dental University (TMDU) On 26 November 2015 Mr. Bhakavat Tanskul... ... Sciences, Tokyo Medical and Dental University at Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan. In addition, Prof. Yasuyuki Yoshizawa, President of Tokyo Medical and... ... University also witnessed this ceremony as well. Tokyo Medical and Dental University (TDMU) became the first university in Japan that was allowed to establish an international...

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

... ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายภัควัต ... ... ก็ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ Tokyo Medical and Dental University (TDMU) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ร่วมลงนามข้อตกลง ...
  relevance date