ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Tokyo Medical and Dental University [x]

Minister presided over the JDP Joint Signing Ceremony between Chulalongkorn University and Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

On 26 November 2015 Mr. Bhakavat Tanskul, Minister of the Royal Thai Embassy acted as a witness and also gave a congratulatory address at the JDP Joint Signing Ceremony between Chulalongkorn University and Tokyo Medical and Dental University (TMDU) On 26 November 2015 Mr. Bhakavat Tanskul, Minister of the Royal Thai Embassy acted ... ... Suchit Poolthong, Dean, Faculty of Dentistry of Chulalongkorn University and Prof. Keiji Moriyama, Dean, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University at Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan. In addition, Prof. ...

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

... ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายภัควัต ... ... คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Prof. Keiji Moriyama Dean, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ...

2014.06.14-15 Minister visited Higashine City in Yamagata Prefecture

During 14-15 June 2014, Minister Singtong Lapisatepun and his spouse visited Yamagata Prefecture with 11 Thai students enrolled at Tokyo Medical and Dental University upon the invitation by Yamagata Prefecture Higashine City Tourism Association. Minister gave a speech at the welcoming ceremony and observed local products such as Higashine’s cherries, Kahokucho’s safflowers and ...
28/07/2014
  relevance date