ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — Tokyo SME Support Center [x]

ประธาน Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยและให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุน SME ของไทยที่ต้องการประกอบกิจการในญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน อนึ่ง Tokyo SME Support Center สาขาประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ SME ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
08/05/2019

ประธานและ CEO Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... รวมทั้งสิ้น 1,700 ราย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีและแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน Tokyo SME Support Center ในทุกด้าน ทั้งนี้ โดยคำนึงว่า SME เป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสองประเทศ และควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ...
17/01/2018

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

... Masahiko Hosaka, President of Tokyo SME Support Center and the delegation paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun to show the readiness in the cooperation with Thai government such as cooperation with Ministry of Industry in supporting Thai SME under the “Thailand plus1”. For example; encouraging Japanese private section to invest in Thailand by using the labour from neighbor countries in supply chain production. Tokyo SME Support Center opened branch in Thailand on the 23rd December 2015 which is the first oversea office under the cooperation with Ministry of Industry, Kasikorn Bank and Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) ...
16/01/2020

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

... express appreciation to the Ambassador and the Royal Thai Embassy for facilitating visa procedure and giving advice to their staff assigned to be stationed at their branch office in Bangkok. In addition, they expressed interest in collaborating with Thai SME entrepreneurs and diversifying types of Japanese industries in Thailand, as well as their readiness to provide supports to Thai entrepreneurs for doing business in Japan.  Thailand Branch Office of Tokyo SME Support Center was established in 2015 in order to support Japanese SMEs in Thailand.
08/05/2019

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อแสดงความพร้อมในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการช่วยเหลือ SME ของไทย ภายใต้นโยบาย Thailand plus 1 กล่าวคือ ให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นไปลงทุนที่ประเทศไทย โดยใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต Supply chain เป็นต้น  อนึ่ง Tokyo SME Support Center ได้เปิดสาขาที่ประเทศไทยในวันที่ 23 ธ.ค. 2558 ซึ่งถือเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งแรก ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม ...
16/01/2020

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวร่วมกับ Tokyo SME Support Center (TSSC) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน ...
04/02/2020

Food Industry Seminar

... Phisalaphong, Minister-Counsellor to be the representative to welcome guests at the event of "Connecting the Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity" organized by the Office of Industrial Affairs in Tokyo together with the Tokyo SME Support Center (TSSC). It aimed to invite Japanese food entrepreneurs to expand their business in Thailand. More than 100 Japanese entrepreneurs attended the lecture on the current situation of the Thai food industry and the promotion of cooperation ...
04/02/2020

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในประเทศไทย และแนะนำนาย Masayuki Kimura หัวหน้าสำนักงาน Tokyo SME Support Center ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง ต.ค. 61 เป็นต้นไป ...
  relevance date