ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Tourism [x] โตเกียว [x]

Ambassador met with C.E.O. of G-Yu Creative Co., Ltd. to discuss about the organization of the Thai Festival Tokyo 2023

... various meetings between G-Yu Creative Co., Ltd. and Team Thailand in Tokyo including the Office of Commercial Affairs Tokyo, the Tourism Authority of Thailand (TAT) Tokyo Office, and a private sector such as Thai Airways, AirAsia, and TV Asahi to explore ... ... management. The company has experienced in organizing cultural events including the Japan Expo Thailand in Bangkok and the Thai Expo Okinawa in Okinawa

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย TAMAKI Denny... ... กล่าวชื่นชมความสำเร็จของจังหวัดโอกินาวะที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน Tourism Expo Japan ครั้งที่ 7  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่... ... ยังได้ชื่นชมความสำเร็จของไทยในการจัดงาน Thai Expo Okinawa ครั้งที่ 1 ในปี 2562  ทั้งสองเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวโอกินาวะในด้านการท่องเที่ยว ...
30/10/2020
  relevance date