ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Tourism [x] โอกินาวะ [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ

... ได้พบหารือกับนาย TAMAKI Denny ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ ณ ศาลากลางจังหวัดโอกินาวะ... ... กล่าวชื่นชมความสำเร็จของจังหวัดโอกินาวะที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน Tourism Expo Japan ครั้งที่ 7  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่... ... ยังได้ชื่นชมความสำเร็จของไทยในการจัดงาน Thai Expo Okinawa ครั้งที่ 1 ในปี 2562  ทั้งสองเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวโอกินาวะในด้านการท่องเที่ยว ...
30/10/2020
  relevance date