ค้นหา

 
Found: 19
Where: tags — VABO [x]

ビザの代理申請の変更について

... を発行し、委任者・受任者ともに顔写真付きの身分証明書のコピーを添付すること *大使館は申請者に対し面接を要求することがある。 **書類不備や必要書類が揃っていない場合など、大使館は本人申請を要求することがある。 **VISA APPOINTMENT BOOKING ONLINE(VABO)は、各申請者名での予約が必要。 ***申請者が10名以上の場合は、FAX(03-5789-2428)にてご相談の上、申請してください。 ****上記の内容は、予告なしで変更する場合があります。
16/06/2016

領事業務と 新型コロナウィルス感染対策に関するお知らせ

... ただし、上記の事前オンライン予約が行えない方に対し、午前9時より整理券をお配り致します。整理券を受け取った方は、大使館が指定する時間に整理券を提示し、申請を行うことができます。ただし、大使館は事前予約をされた方に対し優先的に申請受付を行います。また、整理券を受け取った方であっても、大使館が指定した時間内にお越し頂けない場合は、申請受付できない場合もございますので、予めをご了承下さい。 2. ビザ申請ご希望の方は、ビザ申請オンライン事前予約(VABO)システム ( http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/prepare/5000/ )にて、事前予約が必要となります。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類のビザ申請を受付けております。また、ビザ免除対象国の入国も2020年12月22日から可能となっております。2021年10月1日より、オンアライバルビザの発給が再開します。 ...
30/09/2021

在東京タイ王国大使館 領事業務と新型コロナウィルス感染対策に関するお知らせ

... 尚、上記の事前オンライン予約が行えない方で、緊急性がある方に対し、午前9時より1日10人限定で整理券を配布致します。整理券を受け取った方は、大使館が指定する時間に整理券を提示し、申請を行うことができます。ただし、大使館は事前予約をされた方に対し優先的に申請受付を行います。また、整理券を受け取った方であっても、大使館が指定した時間内にお越し頂けない場合は、申請受付できない場合もございますので、予めをご了承下さい。 2.​ビザ申請ご希望の方は、ビザ申請オンライン事前予約(VABO)システム (https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/prepare/5000/)にて、事前予約が必要となります。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類のビザ申請を受付けております。また、ビザ免除対象国の入国も ...
21/01/2022

在東京タイ王国大使館 東京都の緊急事態宣言発令中の領事業務に関するお知らせ

... タイ国民身分登録証 http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/ 2. 外国籍者のタイ入国のための査証及び入国許可書(COE)について 外国籍者の査証申請ご希望の方は、査証申請オンライン事前予約(VABO)システム ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ) にて、 事前予約が必要です 。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類の査証申請を受付けております。また、査証免除対象国の入国も2020年12月22日から可能となっております。ただし、オンアライバルビザの入国は未だ許可されておりません。 ...
11/07/2021

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年12月)

... をしてください。ビザの予約をした方はCOE申請が可能です。 12月のVISA申請予約は、11月17日(火)にVABOシステムより予約可能になります 。 以下のCOE申請手続きではビザの代わりにビザ申請予約確認書を使用してください。ビザ取得後は必ずパスポート内のビザが必要になります。 ... ... で以下のいずれかのEメールにお送りください。 全てのファイルに名前を入れて添付ファイルにてお送りください。例えば、1 passport photo, 2 visa or re-entry page, 3 air ticket, 4 declaration form, 5 health insurance, 6 ASQ reservation, 7 reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 ...
09/11/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/…/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-… ) 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
17/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/covidVISA/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-fillable%20(2).pdf 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
18/09/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/.../20200715%20[DF]%20Non-Thai... ) 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
16/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID- 19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5) สำเนาการตรวจลงตรา ( Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่  vabo.thaiembassy.jp ) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date