ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Workshop [x] พวงมาลัย [x] นาโกยา [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 15

... เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพไปสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีการจัด workshop สอนประดิษฐ์พวงมาลัยซึ่งได้รับความสนใจากผู้เข้าชมงานมากมาย ... ... และบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ณ อาคารโควะ เมืองนาโกยา โดยมีประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่ในเมืองนาโกยาและใกล้เคียงมาใช้บริการมากมาย
  relevance date