ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Workshop [x] JENESYS2019 [x]

ผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS2019 workshop “Exchange for Science and Technology”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS2019 workshop “Exchange for Science and Technology” จำนวน 17 คน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 นางธีรางกูร ...
27/11/2019

Participants of the JENESYS2019 visited the embassy

On 27 November 2019, Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary welcomed the 17 participants of the JENESYS2019 workshop “Exchange for Science and Technology” at the Royal Thai Embassy. They came to Japan to learn the innovation On 27 November 2019, Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary welcomed the 17 participants of the JENESYS2019 workshop “Exchange ...
27/11/2019
  relevance date