ค้นหา

 
Found: 15
Where: tags — World Expo [x]

4 Ambassadors to Japan exchanged views with H.E. Mr. INOUE Shinji, Minister for the World Expo 2025

On 17 March 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, together with Ambassador of Lithuania, Singapore and Switzerland to Japan, exchanged views with H.E. Mr. INOUE Shinji, Minister for the World Expo 2025, about Japan’s preparation for hosting the World Expo 2025. Japan will host the upcoming World Expo 2025 during 13 April-23 October 2025at Yumeshima, Osaka. On 17 March 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, together ...
EXPO 2025
17/03/2021

Ambassador gave an interview to the Japan Association for the 2025 World Exposition

On 1 June 2021,Japan Association for the 2025 World Exposition filmed Ambassador Singtong Lapisatepun in the EXPO 2025 Osaka, Kansai promotion video to encourage more countries to participate the exhibition. The EXPO 2025 Osaka, Kansai will be held from 13 April – 13 October 2025 at Yumeshima Island, Osaka. On 1 June 2021,Japan Association for the 2025 World ...
EXPO2025
01/06/2021

Ambassador of Thailand exchanged views with Deputy Director-General for World Expo 2025

On 12 February 2021, Mr. CHIYO Koichi, Deputy Director-General for World Expo 2025, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand. On 12 February 2021, Mr. CHIYO Koichi, Deputy Director-General for World Expo 2025, Ministry of Economy, Trade and ...
World Expo
12/02/2021

รองอธิบดีรับผิดชอบงาน World Expo 2025 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นาย CHIYO Koichi รองอธิบดี ซึ่งรับผิดชอบงาน World Expo 2025 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ...
World Expo
12/02/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีรับผิดชอบงาน World Expo 2025

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2564 นาย INOUE Shinji รัฐมนตรีรับผิดชอบการจัดงาน World Expo 2025 ต้อนรับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตลิทัวเนีย ...
EXPO 2025
17/03/2021

Executive Liaison Director จาก Japan Association for the 2025 World Exposition ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... Liaison Director และนาย ADACHI Fumikazu ตำแหน่ง Liaison DirectorจากJapan Association for the 2025 World Exposition ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ... ... เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินการจัดงาน EXPO 2025 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นาย TORIYAMAHiroshi ตำแหน่ง Executive ...
EXPO 2025
03/09/2020

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่ Japan Association for the 2025 World Exposition

... เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมบันทึกภาพวิดีโอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EXPO 2025 Osaka, Kansai ซึ่งจัดทำโดยJapan Association for the 2025 World Exposition โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้นานาประเทศตอบรับการเข้าร่วมงานฯ เพิ่มมากขึ้น โดยงาน ...
EXPO2025
01/06/2021

Executive Director Extraordinary, International Relations Bureau, Japan Association for the 2025 World Exposition, paid a courtesy call on the Ambassador

On 20 August 2019, Mr. Naohiko Shibata, Executive Director Extraordinary, International Relations Bureau, Japan Association for the 2025 World Exposition, paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag to introduce himself and provide basic information about the World Expo 2025 in Osaka under the topic of “Designing Future Society for Our Lives” On 20 August 2019, Mr. Naohiko Shibata, Executive Director Extraordinary, International Relations Bureau, Japan Association for the 2025 World Exposition, paid a courtesy ...
World Expo
21/08/2019

Executive Liaison Director of Japan Association for the 2025 World Exposition pay a courtesy call on the Ambassador

... 2020, Mr. TORIYAMAHiroshi,Executive Liaison Director and Mr. ADACHI Fumikazu,Liaison Director, Japan Association for the 2025 World Exposition, paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun On 3 September 2020, Mr. TORIYAMAHiroshi, Executive ... ... paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun to introduce themselves and provide basic information about the World EXPO 2025 in Osaka under the topic of “Designing Future Society for Our Lives” On this occasion, Mr. TORIYAMA also ...
03/09/2020

Executive Director Extraordinary, International Relations Bureau, Japan Association for the 2025 World Exposition เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... Shibata ตำแหน่ง Executive Director Extraordinary, International Relations Bureau, Japan Association for the 2025 World Exposition ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน ... ... เพื่อแนะนำตัว และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัด World Expo 2025 ที่นครโอซากา โดยหัวข้อหลักของงานคือ Designing Future ...
World Expo
21/08/2019
Pages: 1 2 Next
  relevance date