ค้นหา

 
Found: 23
Where: tags — Yasuhisa Shiozaki [x]

The Ambassador visited Honourable Mr. Yasuhisa Shiozaki, Member of the House of Representatives

On 17 September 2019, Ambassador Bansarn Bunnag paid a farewell call on H.E. Mr. Yasuhisa Shiozaki, LDP, Member of the House of Representatives and Chairperson of Japan-Thailand Parliamentary Friendship Association. On 17 September 2019, Ambassador Bansarn Bunnag paid a farewell call on H.E. Mr. Yasuhisa Shiozaki, LDP, Member of the ...
17/09/2019

Ambassador met with Minister of Health, Welfare and Labour

On 27 September 2015, Ambassador Sihasak Phuangketkeow met with Mr. Yasuhisa Shiozaki, Minister of Health, Welfare and Labour and Chairman of Japan-Thailand Friendship Association. On 27 September 2015, Ambassador Sihasak Phuangketkeow met with Mr. Yasuhisa Shiozaki, Minister of Health, Welfare and Labour and Chairman of Japan-Thailand ...
27/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki ส.ส. อาวุโสของพรรค LDP และประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย ในโอกาสการครบวาระของนายบรรสาน ...
17/09/2019

Ambassador paid a courtesy call on Minister of Health, Labour and Welfare of Japan

On 19 February 2016, Ambassador Bunsarn Bunnag paid a courtesy call on H.E. Mr. Yasuhisa Shiozaki, Minister of Health, Labour and Welfare of Japan, to introduce himself as a newly appointed Ambassador of Thailand to Japan. On 19 February 2016, Ambassador Bunsarn Bunnag paid a courtesy call on H.E. Mr. Yasuhisa Shiozaki, Minister of Health,...
19/02/2016

The Ambassador and the Minister of Public Health of Thailand paid a courtesy call on the Minister of Health, Labour and Welfare of Japan

On 23 February 2017 H.E. Ambassador Bansarn Bunnag and H.E. Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn, Minister of Public Health of Thailand, paid a courtesy call on H.E. Mr. Yasuhisa Shiozaki, Minister of Health, Labour and Welfare of Japan during his visit between 22-25 February 2017. On 23 February 2017 H.E. Ambassador Bansarn Bunnag and H.E. Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn, Minister of Public Health of Thailand, paid a courtesy ...
23/02/2017

Thailand – Japan strengthened the cooperation for public health

On 15 July 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag together with Clinical Professor Piyasakol Sakolsatayadorn, Minister of Public Health of Thailand, met with H.E. Mr.Yasuhisa Shiozaki, Minister of Health, Labour and Welfare of Japan at Hilton Tokyo Odaiba Hotel. On 15 July 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag together with Clinical Professor Piyasakol Sakolsatayadorn, Minister of Public Health of Thailand, met with H.E. Mr....
15/07/2017

H.E. Mr. Virasakdi Futrakul, Ambassador of Thailand, hosted a luncheon at the Thai Residence for Japanese politicians who are members of the Japan-Thailand Parliamentarians’ Friendship League.

... the Thai Residence for Japanese politicians who are members of the Japan-Thailand Parliamentarians’ Friendship League.  The guests include H.E. Mr. Yukio Hatoyama, former Prime Minister, Mr. Masahiro Komura, former Foreign and Defence Minister, Mr. Yasuhisa Shiozaki, former Chief Cabinet Secretary, Mr. Koriki Jojima, Ms. Chinami Nishimura, and Mr. Taro Kono. On 13 July 2011, H.E. Mr. Virasakdi Futrakul, Ambassador of Thailand, hosted a luncheon at the Thai Residence for Japanese politicians who are members ...
19/07/2011

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย พรรค ...
19/02/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น  และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น ...
26/03/2015
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date