ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Yokohama [x] เมืองโยโกฮามา [x]

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โอกาสนี้ โดยคำนึงนโยบายของไทยในการก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเมืองโยโกฮามะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ (Yokohama Smart City) ซึ่งเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงานและการลดมลภาวะ รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ ...
18/01/2017
  relevance date