ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — certificate presentation ceremony [x] volunteers [x] Nihongo [x] พิธีมอบประกาศนียบัตร [x] Japan Foundation [x]

Ambassador attended Nihongo Partners certificate presentation ceremony.

On 11 November 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended a certificate presentation ceremony for NIHONGO Partners volunteers who returned to Japan after completing their Japanese language teaching missions in ASEAN countries, including Thailand. Ambassador was also invited to give an opening remark at the ceremony. He took the opportunity to congratulate Japan Foundation on the success of the program and thanked Nihongo Partners volunteers who played a commendable role in strengthening ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners ที่ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูท้องถิ่นในประเทศต่าง ... ... เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับ Japan Foundation ที่ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการฯ และขอบคุณกลุ่มอาสาสมัคร ...
  relevance date