ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — coethailand [x] COE [x] โควิด [x] ลงทะเบียนกลับไทย [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ผู้ที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry (COE)) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ... ... และนำเข้าระบบลงทะเบียน (https://coethailand.mfa.go.th/) อีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ... ... ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application Thailand Plus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ ... ... และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... รวมถึงติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการควบคุมการข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด ... ... อย่างไรก็ดีคนไทยที่จะเข้ากักตัวในสถานกักกันตัวทางเลือก (ASQ) สามารถยื่นขอ COE ได้ตามปกติ **ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ... ... ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ... ... ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application Thailand Plus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยCertificate of Entry (COE)** บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนเมษายน ... ... ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก(ในการอนุมัติขั้นแรกใช้เวลาประมาณ ... ...  เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัวและสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ... ....5 หลักฐานลงทะเบียนApplication Thailand Plus(ถ้ามี) 3.6 ใบจองสถานที่กักตัวทางเลือก ...
  relevance date