ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — coethailand [x]

Announcement Guideline for Travelling to Thailand from 1 November 2021 onwards

... requested to continue proceeding with the current COE system. Once approved, travelers can use the COEs to enter Thailand and, therefore, are not obliged to re-register through Thailand Pass. 3. Travelers who have not yet applied for COEs and will enter Thailand between 1-10 November 2021 are requested to apply for COE (at coethailand.mfa.go.th) by 28 October 2021 . 4. T ravelers who have not yet applied for COEs and will enter Thailand from 11 November 2021 onwards are requested to register with Thailand Pass (at tp.consular.go.th), which will be open for registration ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... 日本航空、又は全日空の航空券を既にお持ちの方は、上記の各航空会社URLから振替手続きに関する情報をご確認下さい。また、上記日程の航空券購入、もしくは航空券振替手続きが終りましたら、大使館発行の渡航許可書(COE)申請のため、下記 2 番の登録手続きを行って下さい。 2.渡航許可書(COE)を申請する https://coethailand.mfa.go.th/ 3.渡航時(チェックイン時)に必要な書類 3.1 パスポート原本 3.2 大使館発行の渡航許可書(COE) 3.3 航空券 3.4 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。) 3.5 Thailand Plus アプリに登録(スマホがある場合) 3.6 ASQホテル予約確認書 (Alternative State Quarantine) (ある場合)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... 日本航空、又は全日空の航空券を既にお持ちの方は、上記の各航空会社URLから振替手続きに関する情報をご確認下さい。また、上記日程の航空券購入、もしくは航空券振替手続きが終りましたら、大使館発行の渡航許可書(COE)申請のため、下記 2 番の登録手続きを行って下さい。 2.渡航許可書(COE)を申請する https://coethailand.mfa.go.th/ 3.渡航時(チェックイン時)に必要な書類 3.1 パスポート原本 3.2 大使館発行の渡航許可書(COE) 3.3 航空券 3.4 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。) 3.5 Thailand Plus アプリに登録(スマホがある場合) 3.6 ASQホテル予約確認書 (Alternative State Quarantine) (ある場合)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... แล้วจะออกหนังสือรับรองซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะและคลิกดาวน์โหลดไฟล์Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์  https://coethailand.mfa.go.th/   เพื่อพิมพ์เอกสารซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ ... ... โหลดได้ตามlink ต่อไปนี้) 3.5 หลักฐานลงทะเบียนApplication Thailand Plus(ถ้ามี) 3.6 ใบจองสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative ...
  relevance date