ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — soil [x]

กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day 2020) โดย กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day 2020) โดย กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ...

วันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

วันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
02/12/2020

the article "A Legacy That Stands by the People" by Mr. Don Pramudwinai

... Legacy That Stands by the People Don Pramudwinai Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand As we approach the end of this very challenging year of COVID-19, Thais around the world are commemorating our National Day on 5 th  December, which is also the birthday of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej The Great, Thai Father’s Day, and World Soil Day. All these occasions remind us of how our nation has evolved this far and what institutional forces have kept such progress moving. Old friends of Thailand might be familiar with stories about the monarchy, whose dedication to nation-building ...

World Soil Day 2020

03/12/2020

the article " The King and the Cloud – the story behind the Royal Rainmaking Project "

The King and the Cloud – the story behind the Royal Rainmaking Project Suvat Chirapant Droughts have always prevailed in the plateau of Isan, the Thai nickname for the northeastern region of Thailand, where almost half of its population are farmers. Dependent on rainfall to sustain their crops, farmers would traditionally gather at the beginning of the wet season to shoot homemade  Bang Fai  rockets to the sky to ask the weather god to release the monsoon upon the earth. According to folklore...
  relevance date