ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — volunteers [x] Japan Foundation [x]

Representatives of Nihongo Partners in Thailand under the Japan Foundation paid a courtesy call on Ambassador

On 15 August 2023, Dr. SATO Yuri, Executive President, Japan Foundation, along with representatives of Nihongo Partners paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, to report on the outcome of Nihongo ... ... Partners project is aimed at providing assistance to local Japanese language teachers in teaching Japanese language by Japanese volunteers in 10 ASEAN countries, China and Taiwan. Since 2014, there have been more than 3,000 Japanese volunteers participated ...

Ambassador attended Nihongo Partners certificate presentation ceremony.

... Partners volunteers who returned to Japan after completing their Japanese language teaching missions in ASEAN countries, including Thailand. Ambassador was also invited to give an opening remark at the ceremony. He took the opportunity to congratulate Japan Foundation on the success of the program and thanked Nihongo Partners volunteers who played a commendable role in strengthening friendship at the people level between Japan and participating ASEAN countries. The Japan Foundation’s NIHONGO Partners is a program that dispatches Japanese “partners” to educational ...

Representatives of Nihongo Partners in Thailand under Japan Foundation paid a courtesy visit to the Ambassador.

... under the Japan Foundation Asia Center, led by Ms. SATO Yuri, Executive Vice President, Japan Foundation, paid a courtesy visit on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan. The delegation informed the Ambassador of the outcome of Nihongo Partners Project, held in Thailand during May 2021 – February 2022. The project was aimed at providing Japanese language teaching assistance by Japanese volunteers to local Japanese language teachers in many countries around the world. This...
16/03/2022

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners

... ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners ที่ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูท้องถิ่นในประเทศต่าง ... ... เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับ Japan Foundation ที่ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการฯ และขอบคุณกลุ่มอาสาสมัคร ...

The Nihongo Partners volunteers organized by The Japan Foundation paid a courtesy call on the Ambassador

... Bansarn Bunnag. On 19 March 2019, Mr. Masato Furuya, the Director of Asia Center, The Japan Foundation, led 6 volunteers who had served as Japanese language teachers in junior high schools to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. The Nihongo Partners Project was organized by The Japan Foundation since 2014 and has sent volunteers to perform duties in various countries approximately 1,800 people at the end of 2018.
  relevance date