งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


ลงทะเบียนออนไลน์ขอเข้ารับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการตามปกติ โดยผู้ประสงค์จะรับบริการต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าที่

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถลงทะเบียนขอเข้ารับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว สามารถลงทะเบียนได้ในลิงค์นี้


โปรดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อลดความหนาแน่นในห้องรับเรื่อง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
- ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ และขอสงวนสิทธิงดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการน่าสงสัย
- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
- โปรดใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ทำความสะอาดมือและข้อมือ
- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ

- เอกสารประกอบการทำเรื่องนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร >>> Link
- แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ>>> Link


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโปรดนัดหมายที่
โทร :06-6262-9226, 06-6262-9227
อีเมล์: rtcgosaka.consularsection@gmail.com
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โปรดนัดหมายที่
โทร : 092-739-9090
อีเมล์ : consular.FUK@mfa.mail.go.th
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ


Back to the list