การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


การเช่าบ้านพักและที่อยู่อาศัย

14/10/2009

Q.

ต้องการติดต่อขอเช่าบ้าน ต้องทำอย่างไรบ้าง

A.

ติดต่อบริษัทเอกชนจัดหาบ้านเช่า (ฟุโดซังยะ) โดยขอข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่ ต้องการ เช่น ค่าเช่า ขนาดห้อง ทิศทางแสงอาทิตย์หรือลม ระยะทางจาก สถานีรถไฟหรือป้าย รถเมล์ เป็นต้น ถ้าหากมีรายการที่ตรงกับความต้องการ ของท่าน บริษัทเอกชนจัดหาบ้านเช่าก็จะแนะนำให้พิจารณา และส่วนใหญ่ผู้เช่าสามารถขอดูสถานที่ได้ก่อนตัดสินใจ


Q.

เมื่อตกลงเช่าบ้านแล้ว สัญญาเช่า ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย เป็นอย่างไรบ้าง

A.

สามารถทำสัญญาผ่านบริษัทเอกชนจัดหาบ้านเช่าได้โดยตรง โดยจะต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาให้ละเอียดก่อน ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในวันทำสัญญา ได้แก่

  • ค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทเอกชนจัดหาบ้านเช่า (อัตราปกติจะเท่ากับเงิน ค่าเช่าบ้าน 1 เดือน)
  • เงินกินเปล่าให้เจ้าของบ้าน (เรคิน) (อัตราปกติจะเท่ากับค่าเช่าบ้าน 1-3 เดือน)
  • เงินมัดจำให้เจ้าของบ้าน (ชิคิคิน) (อัตราปกติจะเท่ากับค่าเช่าบ้าน 1-3 เดือน) เงินจำนวนนี้จะได้รับคืนเมื่อเลิกสัญญา แต่จะถูกหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ห้องออกก่อน
  • ค่าเช่าบ้านเดือนแรกให้เจ้าของบ้าน ซึ่งหากย้ายเข้าบ้านก่อนถึงวันสิ้นเดือนก็อาจต้องชำระค่าเช่าบ้านล่วงหน้าสำหรับวันที่เหลืออยู่ของเดือนนั้น และ ของเดือนถัดไปเต็มเดือน

Q.

เมื่อทำสัญญาเช่าแล้ว หากต้องการยกเลิกสัญญา ต้องทำอย่างไร

A.

โดยส่วนใหญ่สัญญาจะมีระยะเวลา 2 ปี หากต้องการยกเลิก จำเป็นต้องแจ้งให้ เจ้าของบ้านทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน หรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไข ก็อาจจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน

เมื่อย้ายออก ก็ต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกจากห้องด้วยตนเอง รวมทั้งทำความสะอาดให้บ้านอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนย้ายเข้า มิฉะนั้นจะถูกหักค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมต่างๆ จากเงินมัดจำที่จะได้รับคืน

เมื่อสัญญาเช่าหมดลง สัญญามักจะได้รับการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
ยกเว้นใน กรณีที่เจ้าของบ้านมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาเช่า หรือ ในกรณีที่ผู้เช่าประสงค์จะยกเลิกสัญญา ทั้งเจ้าของบ้าน และผู้เช่าต่างจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 1-2 เดือน


Q.

เมื่อเข้าอยู่แล้วไม่พอใจสภาพห้อง สามารถซ่อมแซมหรือต่อเติมได้เองหรือไม่

A.

ไม่ได้ ก่อนที่จะซ่อมแซม ต่อเติม ทาสี หรือตอกตะปูบนผนังในห้อง จะต้อง ปรึกษาเจ้าของบ้าน

Back to the list