การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


เมื่ออยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่น และต้องการกลับประเทศไทยต้องทำอย่างไร ?

เมื่ออยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่น และต้องการกลับประเทศไทยต้องทำอย่างไร ?


Back to the list