การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


คุมความดัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต

24/09/2010


คุมความดัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต

คุมความดัน
ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
306 หมู่ที่ 5 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Back to the list