การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


ทำอย่างไร? เพื่อคลายเครียด 9 วิธีคลายเครียดที่น่ารู้

24/09/2010


 วิธีคลายเครียดที่น่ารู้

ทำอย่างไร?
เพื่อคลายเครียด 9 วิธีคลายเครียดที่น่ารู้

  1. ระบายความเครียดออกมา
  2. สร้างอารมณ์ขัน
  3. กีฬา
  4. อย่าอยู่นิ่งๆ เฉยๆ
  5. เข้าสังคม ทำกิจกรรมที่ชอบ
  6. ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อคนอื่น
  7. สูดกลิ่นหอม
  8. ใส่ใจกับตัวเอง
  9. จินตนาการแสนสุข

งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

Back to the list